RUNDSTAV

RUNDSTAV

Rundstavar i flera olika storlekar

VÅRA STANDARDDIMENSIONER
Tillgängliga Dimensioner (mm)
Tillgängliga Dimensioner (mm)
Tillgängliga Dimensioner (mm)

RUNDSTAV FRÅN SOLBACKA
ETT NATURLIGT VAL

Våra Rundstavar